โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการขอนแก่น
92 หมู่ 11 บ้านหนองบัวดีหมี  ตำบลท่าพระ  อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40260
เบอร์โทรศัพท์ 043346404
ลูกพระเกี้ยวรักการอ่าน
บัญชีจัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต (เดือนพฤษภาคม-กันยายน 2565) (อ่าน 38) 26 ก.ค. 65
จับตา กมธ. ลงมติ ให้ครูของรัฐและ อปท. เป็นข้าราชการครู หรือไม่ (อ่าน 35) 26 ก.ค. 65
แนวการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เพื่อแก้ปัญหาภวะถดถอยทางการเรียนรู้และส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอน (อ่าน 35) 26 ก.ค. 65
เข้าร่วมพัฒนาจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา ผ่านบทเรียนออนไลน์ (Line Official) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 (อ่าน 30) 26 ก.ค. 65
จัดสรรงบ ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ สำหรับสำนักเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน ครั้งที่ 6 ส.ค. – ก.ย. 2565 (อ่าน 361) 26 ก.ค. 65
วิจัยในชั้นเรียน 250 เรื่อง (ไฟล์ word แก้ไขได้) ตัวอย่างวิจัยในชั้นเรียน ดาวน์โหลดฟรีที่นี่ (อ่าน 29) 26 ก.ค. 65
กลวิธี สอนให้เด็ก อ่านออกเขียนได้ (อ่าน 25) 26 ก.ค. 65
คู่มือการจัดทำแผน ชั้นเรียนเต็มรูปแบบ ระยะ 5 ปี ปีการศึกษา 2565 – 2569 ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 35) 26 ก.ค. 65
ลงทะเบียนอบรม IPST SMT Teacher ประถมต้น ประถมปลาย การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2565 โดย สสวท. เปิดลงทะเบียน 5 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2565 (อ่าน 26) 26 ก.ค. 65
แนวการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เพื่อแก้ปัญหาภวะถดถอยทางการเรียนรู้และส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอน (อ่าน 36) 25 ก.ค. 65
เข้าร่วมพัฒนาจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา ผ่านบทเรียนออนไลน์ (Line Official) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 (อ่าน 31) 25 ก.ค. 65
จัดสรรงบ ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ สำหรับสำนักเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน ครั้งที่ 6 ส.ค. – ก.ย. 2565 (อ่าน 23) 25 ก.ค. 65
วิจัยในชั้นเรียน 250 เรื่อง (อ่าน 28) 25 ก.ค. 65
กลวิธี สอนให้เด็ก อ่านออกเขียนได้ (อ่าน 22) 25 ก.ค. 65