โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการขอนแก่น
92 หมู่ 11 บ้านหนองบัวดีหมี  ตำบลท่าพระ  อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40260
เบอร์โทรศัพท์ 043346404
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
GIF Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 58.07 KB