โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการขอนแก่น
92 หมู่ 11 บ้านหนองบัวดีหมี  ตำบลท่าพระ  อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40260
เบอร์โทรศัพท์ 043346404
หลักสูตรที่เปิดสอน
โครงสร้างหลักสูตรรายปี ม.1-ม.6
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 346.44 KB