โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการขอนแก่น
92 หมู่ 11 บ้านหนองบัวดีหมี  ตำบลท่าพระ  อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40260
เบอร์โทรศัพท์ 043346404
E-Newsletter
กิจกรรมวันปิยะบหาราช ประจำปี 2565
โพสเมื่อ : 24 ต.ค. 65
สัปดาห์ห้องสมุด โครงการ “ส่งเสริมการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตร สมเด็จ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพพระรัตนsาช
โพสเมื่อ : 19 ส.ค. 65
กิจกรรมคณิตศาสตร์ โครงการ MATH ONE BACK TO SCHOOL ปี 13
โพสเมื่อ : 19 ส.ค. 65
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565
โพสเมื่อ : 16 ส.ค. 65
กิจกรรมทําบุญตักบาตร ในช่วงเข้าพรรษา วันที่ 5 สิงหาคม 2565
โพสเมื่อ : 05 ส.ค. 65
พิธีมอบทุนการศึกษา สําหรับนักเรียนยากจนพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 04 ส.ค. 65
โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
โพสเมื่อ : 21 ก.ค. 65
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ปี 2565
โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 65
โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้นํานักเรียน โรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ครั้งที่ 8
โพสเมื่อ : 09 ก.ค. 65
การติวเข็มพิชิต O - NET โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ6
โพสเมื่อ : 06 ก.ค. 65
สพม.ขอนแก่น ลงพื้นที่ ตรวจสอบอาคารเรียนที่ชำรุดทรุดโทรม
โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 65
“สดุดรัตนกวีสุนทร เชิดชูภาษาไทย
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 65